Att ta körkort

Taking License Image

Körkort är ett viktigt inslag i det moderna samhället och medför en stor frihetskänsla. Här finns information och tips som hjälper dig på vägen mot körkortet.

Mer information om körkort hittar du på Körkortsportalen.se

För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer. Kraven skiljer sig mellan de olika behörigheterna.

Beställ blankett via ny e-tjänst!
Nu öppnas en ny e-tjänst där du kan beställa blanketter. Den nya e-tjänsten kräver ingen inloggnig eller e-legitimation. En del blanketter har ändrat utseende för att bli enklare att använda.

Läs mer om de blanketter du kan beställa!

Det finns fem krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort.

  1. Du har körkortstillstånd.
  2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  3. Du har fyllt 18 år.
  4. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  5. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike), samt Schweiz och Japan.

Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.
I samband med körprovet ska du intyga att du är permanent bosatt i Sverige eller studerat här i minst sex månader samt att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

En liten kort checklista:
1. Ansök om körkortstillstånd - detta görs via Transportstyrelsen sida för körkort, Körkortsportalen. skicka till den adress som är angiven till höger.

2. Ansök om handledartillstånd - om du har tänkt att övningsköra hemma (privat) måste du ha en godkänd handledare.

3. Eller ta kontakt med oss på trafikskolan
- så att vi kan hjälpa dig med de papper och ansökningshandlingar som behövs. Dessa går även att ladda ner här på vår hemsida.

4. Ansökningsblanketter
Här kan du beställa de ansökningsblanketter som behövs för att ansöka om ett körkortstillstånd. Blanketterna skickas hem till dig från transportstyrelsen.

5. Boka Prov

Läs mer om våra kurser

Nya avgifterna Trafikverket
Den 1 september 2012.

•Avgiften för kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning höjs från 220 kronor till 325 kronor (normaltaxa) och från 290 kr till 400 kr (kvälls- och helgtaxa).
• Avgiften för körprov för behörigheterna B, C, D och för taxiförarlegitimation höjs från 700 kronor till 800 kronor (normaltaxa) och från 940 kr till 1 040 kr (kvälls- och helgtaxa).
•Avgiften för körprov för övriga behörigheter och för tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning höjs från 1 500 kronor till 1 650 kronor (normaltaxa) och från 1 950 kr till 2 145 kr (kvälls- och helgtaxa).