Övningskörning

Övningskörning   A

Du måste öva och uppleva många olika situationer för att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra.

Krav för att få övningsköra

För att få övningsköra för behörighet A ska du

 • ha fyllt 23 år eller
 • ha fyllt 19 år och 6 månader under förutsättning att du har haft körkort med behörigheten A2 under minst ett år och 6 månader eller
 • 17 år och 6 månader om du övningskör i trafikskola och att trafikläraren följer med på motorcykeln eller i en sidvagn
 • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för
 • ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat

När du ska övningsköra privat ska handledaren ta med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.

Den som är handledare ska följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser. Övningskörning med motorcykel får bara ske med en medföljande elev.

Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.

 

Övningskörning A2

Du måste öva och uppleva många olika situationer för att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra.

Krav för att få övningsköra

För att få övningsköra för behörighet A2 ska du

 • ha fyllt 17 år och 6 månader
 • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för
 • ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat

När du ska övningsköra privat ska handledaren ta med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten ÖVNINGSKÖR ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.

Den som är handledare ska följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser. Övningskörning med motorcykel får bara ske med en medföljande elev.

Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.

 

Övningskörning   A1- Lätt MC

Du måste öva och uppleva många olika situationer för att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra.

Krav för att få övningsköra

För att få övningsköra för behörighet A1 ska du

 • ha fyllt 15 år och 9 månader
 • ha ett giltigt körkortstillstånd som omfattar den behörighet du ska övningsköra för
 • ha en godkänd handledare om du ska övningsköra privat

När du ska övningsköra privat ska handledaren ta med sig handledarbeviset. Den grönvita skylten "ÖVNINGSKÖR" ska placeras så att den är väl synlig bakifrån.

Den som är handledare ska följa med som passagerare på fordonet eller själv köra ett sådant fordon som övningskörningen avser. Övningskörning med motorcykel får bara ske med en medföljande elev.

Det är handledaren som är ansvarig och ses som förare vid övningskörningen.