Handledarkurs / Introduktionskurs

Viktigt att veta

Handledare

Kriterier:

  • Fyllt 24 år
  • Ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.

Eleven

Kriterier:

  • Måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå introduktionsutbildningen.

En elev kan ha flera handledare och en handledare kan ha  bara 5 elever.

En handledare kan ha max fem elever samtidigt.

Man måste göra en ansökan för varje elev.

Vi erbjuder Introduktions / handledarutbildning.

Kursen omfattar 180 min  exkl. raster.

Tider finns på hemsidan uppdateras dagligen.   Anmälan kan du göra via hemsida eller ringa och betalning sker i samband med anmällan.

Bokningen är bindande till bokat kursdatum från och med en vecka innan kursen, ingen återbetalning sker vid avbokning eller sen ankomst. 

Observera att ej inbetald kursavgift inte betyder att kursen är avbokad men du riskerar att förlora din kursplats om du inte hör av dig om du missat betaldatum!

Var här minst 10 minuter innan kursstart. Observera att vi enligt Trafikverkets regler ej får rapportera utbildning till deltagare som kommit för sent, gått tidigare eller avvikit under kursdagens gång på annat sätt, detta gäller oavsett hur mycket/litet tid det handlar om. Rapportering av genomförd utbildning görs endast till de deltagare som haft närvaro vid hela kursen.

Samtliga deltagare måste kunna uppvisa legitimation (godkänd legitimation är svenskt id-kort, svenskt pass & svenskt körkort som ej gått ut, förarbevis för Moped är EJ en giltig legitimation). Freja ID

 Varmt välkommen!

Välkommen att ringa eller skicka din anmälan, eller om du vill ha mer information om utbildningen.

Syftet med vår handledarutbildning är att du som handledare ska få tips och råd om hur du på ett effektivt och pedagogiskt sätt kan lära din elev att köra bil. Vi tipsar om hur du kan lägga upp en utbildningsplan, lämpliga övningsområden, hjälpmedel, bra kursmaterial, vilka krav Transportstyrelsen har med mera.

Dessutom får du som handledare insikt i trafiksäkerhetstänkande och möjlighet att ställa frågor om trafikregler med mera. Vi tror att ett samarbete mellan trafikläraren och handledaren kan gynna elevens inlärningsförmåga.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/