Blogg

Mercedes

Har gående företräde på en parkering?

Mensur

På en parkeringsplats är det oftast trånga ytor, många fordon och mycket människor. Det finns en rad olika situationer som kan uppstå som kan leda till olyckor. Det är därför viktigt att veta vilka regler som gäller på en parkeringsplats för att minimera missförstånd och eventuella olyckor. I denna text kommer vi kolla närmare på vad som gäller för gående trafik på en parkeringsplats. Har gående företräde på en parkeringsplats? Vilka regler gäller för fordon och gående på en parkeringsplats?  På en parkeringsplats med många fordon i rörelse kan det vara svårt att avgöra vem som har företräde. Det är därför viktigt att veta om att högerregeln gäller på alla parkeringsplatser. Det är denna regel som styr vilket fordon som har företräde och vilket som ska lämna företräde.  När det kommer till gående trafik finns det ingen skriven regel gällande detta. Det är dock alltid du som kör ett fordon som har väjningsplikt för gående trafikanter på en parkeringsplats. Samtidigt som gående ska försöka röra sig på parkeringsplatsen så smidigt som möjligt och inte blockera bilar från att köra in eller ut. Uppstår det en situation då en gående går ut framför fordonet på en parkeringsplats är det du som förare som ska stanna och släppa förbi. Här gäller det att man är uppmärksam och håller en god uppsikt. Trots att gående inte bör gå ut i vägen så kan du som förare inte ta detta för givet. Det gäller att vara fokuserad och ha koll på vad som händer framför, bakom och runtomkring fordonet. Vad gäller när man lämnar parkeringsplatsen? Det som är viktigt att komma ihåg är att högerregeln upphör när du lämnar parkeringsplatsen och utfartsregeln börjar gälla. Detta betyder att du som lämnar parkeringen ska lämna företräde åt alla andra fordon, både från höger och vänster. Utfartsregeln inkluderar även väjningsplikt åt gående och cyklister. Kör med ansvar! Som i alla trafiksituationer är det oerhört viktigt att köra med ansvar och inte ta några onödiga risker. På en parkeringsplats finns det mycket att ta hänsyn till och det gäller att vara uppmärksam.

Läs mer
Golf

Olika typer av parkeringar

Mensur

I trafiken kan man som förare möta olika typer av parkeringar. Vissa kan tyckas lättare att hantera än andra men det är viktigt att kunna bemästra alla. En del av dem är nödvändigtvis inte smidigt upplagda och det finns många hinder som kan uppstå. I denna text kommer vi presentera olika typer av parkeringar och ge några tips på hur man hanterar olika parkeringar på bästa möjliga sätt.

 

Fickparkering

En fickparkering är för många skrämmande och klurigt. Här handlar det om att ha rätt teknik och ta det lugnt. Har man tekniken med sig så är denna parkering inte svårare än någon annan parkeringstyp. Det viktiga vid en fickparkering är att ställa sig rätt i första början så man har alla möjligheter till en bra och smidig parkering.

 

Parkering i ruta - Framåt och bakåt

Att parkera på en parkeringsplats innanför en ruta är vanligt förekommande i trafiken. Här gäller det att hamna innanför rutan för att inte blockera andra fordon. I detta fall kan man välja att köra framåt eller backa in i rutan. Ett tips är att förhålla sig till andra parkerade fordon för att hamna så rakt som möjligt.

 

Parkering i backe

Att parkera i en backa kan vara klurigt. Här är det viktigt att vrida in däcken mot trottoarkanten när fordonet ska stängas av. Detta för att minimera risken att rulla bakåt när handbromsen släpps.

 

Backa runt hörn

Att parkera genom att backa runt ett hörn är vanligt förekommande. Här gäller det att ha full kontroll på bilen och veta när man ska ratta om. Målet är att stryka hörnets kant med bilen och hamna så rakt som möjligt.

 

Uppfartsparkering

Att parkera på en uppfart är även det vanligt. Här är det viktigt att hamna rakt och ta lagom med fart då en uppfart ofta sluttar en aning.

 

Avslutningsvis

Vi hoppas att du nu har bättre koll på några av de vanligaste parkeringarna samt hur du hanterar dessa på bästa sätt.

Läs mer
Kia

Parkera på landsväg – vad gäller?

Mensur

I trafiken kan det dyka upp oväntade situationer som gör att du måste stanna eller parkera bilen. På en landsväg får man parkera men det finns regler som är viktiga att förhålla sig till. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad som gäller ifall du blir tvungen att parkera på en landsväg. Oavsett situation i trafiken är det a och o att köra med ansvar och hänsyn. Tar alla detta ansvar kommer missförstånd och olyckor minska. Ta aldrig några risker i trafiken utan gå på det säkra före det osäkra. Något som är särskilt viktigt på landsvägar, där hastigheterna oftast är höga. Får man parkera på en landsväg? Ja, det är lagligt att parkera på en landsväg. Det är dock oerhört viktigt att känna till vilka regler som gäller och följa dessa till punkt och pricka. Det förekommer höga hastigheter på en landsväg och då ökar automatiskt riken för olyckor. Vilka regler gäller vid parkering på landsväg?  Det finns två huvudregler som man som förare alltid ska tänka på vid parkering på landsväg. Det är att man inte får parkera så att: - Fara uppstår - Man hindrar eller stör trafik runtomkring Dessa två punkter gäller alltid vid alla typer av parkeringar och är viktiga att ta hänsyn till. På en huvudled råder det parkeringsförbud. Landsvägar är oftast huvudleder och det som gäller här är att man endast får parkera vid speciella parkeringsfickor. Man får som regel bara parkera på höger sida i bilens färdriktning. I största möjliga mån ska bilen parkeras utanför körbanan. Skulle man behöva parkera bilen när det är dålig sikt, såsom på natten eller i gryningen, måste man som förare tända parkeringsljusen på bilen. Parkeringsförbud På platser där det råder parkeringsförbud får man aldrig parkera bilen. Det är dock lagligt att stanna bilen och låta någon hoppa av eller stanna och lasta på eller av gods. Man får alltid stanna bilen om det exempelvis har skett en trafikolycka eller för att undvika fara. Nedan kommer några situationer då det är förbjudet att parkera: - Närmare än 30 meter från en järnvägskorsning - På en huvudled - Intill en busshållplats - På en gågata - På ett sådant sätt att fordonet hindrar annan trafik - På ett sådant sätt att fordonet utgör en fara för resterande trafik Ta kloka beslut  Det är alltid viktigt att ta mogna och kloka beslut i trafiken. Trots att man får parkera, enligt reglerna, på ett ställe så är det inte alltid det passar. Det gäller att se till varje enskild situation och därefter ta ett beslut.

 

 

Läs mer