Priser

Anmälningsavgift 150:-

Syntest: 150 Kr


Teori
Bokpaket  850:-
Körkort Teori med frågor internet 1800 :-

Riskutbildning del 1, MC   1300:-

Riskutbildning del 2,  MC 2700:-

Riskutbildning del 2 helg:  MC 2990:-


Körning
Körlektion á 60 minuter ( på manövergården ) 960:-
Körlektion á 120 minuter (på manövergården ) 1920 :-

Körlektioner i trafiken 'a 120 min  ( en elev / lärare ) 2400:-

Körlektion på landsväg 120 min ( 2 elever/lärare ) 3000:-

Körlektion med egen mc på manövergård 120 min 1400 :- 

Körlektion med egen mc i trafik 120 min 1600 :-

5 körlketiner a' 60 minuter   4500:-
10 körlektioner á 60 minuter   8400 kr 

Låne av MC vid uppkörning ink 60 minuter uppvärmning innan prov   2700:-

Startpaket
Kr 6 885
  • Mc boken

  • 6 körlektioner á 60 minuter

  • Risk del 1

Intensvipaket
Kr 13 000
  • MC Böcker

  • 10 körlektioner á 60 minuter

  • Risk del 1

  • Landsvägskörning


Landsvägskörning ( Grus & kurvteknik) 3 tim* ( 3  lektioner a' 60 min, ) 3500:-

Landsvägskörning ( Grus & kurvteknik) 3 tim* ( 3  lektioner a' 60 min, )2 elever per lärare. Obs! pris per elev!) 2000:-

Stadskörning 2 tim 2500 :-


Uppkörning med skolans MC (Inklusive en timmer körning innan prov, lån av MC,  2610:-

Observera att Trafikverkets provavgift tillkommer)    

 Alla paket, körlektioner samt teori skall förbrukas inom 12 månader från inköpstillfället.
Vid återbetalning av förbetalda paket avräknas fullt pris för körda lektioner samt utnyttjad teori.

 

SÅ GÅR INTENSIVKURSEN TILL

Trafiklektionerna genomförs med två elever samtidigt, där du som elev växelvis kör motorcykeln och växelvis åker med på lärarens fordon när den andra eleven kör. På så vis får du se och känna av rätt körsätt samtidigt som du i radio hör kommentarerna till den andra eleven. Det här gör att du på ett kostnadseffektivt sätt får ut så mycket som möjligt av lektionerna.

När du kör får du hela tiden feedback från läraren via radiokontakt.

Erfarenhetsmässigt vet vi att du lär dig mycket snabbare när du ser och känner hur övningarna skall genomföras. Det instämmer våra tidigare elever i – genom åren har vi utbildat många nöjda motorcyklister på våra olika trafikskolor.


.

Bankgiro: 5950-9653