Uppmärksamma varningssignalerna

Tidigare beskrev vi fördelen med att vara bra på att värdera sina egna färdigheter och brister. Här vill vi upplysa dig om några vanliga varningssignaler om att det finns brister i din körning.

Leta efter dessa signaler när du självvärderar din teknik och taktik. Var uppmärksam på signalerna även om de är små, och tänk ut vad som behöver ändras eller utvecklas för att du ska undvika dem framöver.

Exempel på varningssignaler

 • Din placering ut ur situationen blev inte som du hade planerat.
 • Du behöver bromsa hårdare än vad du bestämt dig för.
 • Du ”släpper” eller ”tappar” gasen i svängar, så att motorn gör körningen ojämn.
 • Du har högre fart vid ingången än vid utgången i svängar och vändningar.
 • Du sätter ut fötterna för att hålla balansen, fastän du inte bestämt dig för att stanna.
 • Du upptäcker att du ”håller i dig i styret”, det vill säga använder armar och styre för att balansera kroppen – framför allt när du ökar eller sänker farten.

Här visas en av varningssignalerna med hjälp av bilder. Varningssignalen är att din placering ut ur situationen inte blev som du hade planerat. Bilden längst till vänster är tagen på manöverplanen, och där kan den här varningssignalen verka ofarlig. De två andra bilderna visar dock tydligt att samma beteende i trafiken kan leda till farliga situationer. Ju högre fart du har desto mer pressas du och motorcykeln utåt av centrifugalkraften.

Foto: STR

Den förare som inte uppmärksammar små varningssignaler om brister i körningen, riskerar att vänja sig vid och acceptera dem. Risken är då att bristerna till slut får tråkiga följder. Alla gör vi fel lite då och då på vår motorcykel, men målet bör vara att det ska vara små fel och att felen blir färre och färre.

Här ser du vad som kan hända när något går fel. Du kan klara dig med lindriga konsekvenser, men det kan också gå riktigt illa.

 • Varningssignal (det är här vi önskar att du är uppmärksam och ändrar din teknik och taktik)
 • Obehaglig känsla i magen (här börjar dina överlevnadsreaktioner kopplas in)
 • Materiella skador
 • Lindriga kroppsskador
 • Allvarliga kroppsskador
 • Mycket allvarliga kroppsskador
 • Dödsolycka

Den mc-förare som uppmärksammar varningssignaler och hela tiden arbetar för att utveckla sin körning, får alltmer sällan uppleva den där obehagliga känslan i magen av att något höll på att gå fel. Den personen behöver sällan uppleva att motorcykeln trillar omkull, med materiella skador som följd. Den undviker att råka ut för kroppsskador, och den är också väldigt långt ifrån att vara inblandad i någon dödsolycka.

När du förstår sammanhanget mellan dessa olika nivåer av upplevelser, kan du lättare motivera dig till att upptäcka, förstå och undvika varningssignaler i din körning. Och när du blir duktig på det kan du också hålla dig långt bort från allvarliga olyckor. Då kommer du tänka och agera som en säker mc-förare.

Och du, kom ihåg att det är ett livslångt lärande att köra motorcykel.