Manöverprov för MC

Så går manöverprovet till

https://www.youtube.com/watch?v=iCMS1i8lDoQ

Manöverprovet inleds med att förarprövaren kontrollerar att du kan flytta motorcykeln genom att leda den med avstängd motor. Du ska leda motorcykeln framåt in mellan linjerna, svänga och därefter backa den för att ställa den med bakhjulet vid linje A, se bild 1. Förarprövaren bestämmer om motorcykeln ska ställas till vänster eller höger.

Leda motorcykeln
Bild 1. Leda motorcykeln


Manöverprovets lågfartsdel med krypkörning

Lågfartsdelen börjar med att motorcykelns bakhjul står vid linje A. Förarprövaren bestämmer före provet om din start ska göras från vänster eller höger.

Du ska krypköra enligt bilden (bild 2) mellan linjerna, runda enkelkonerna, stanna vid dubbelkonerna, vända och krypköra tillbaka utan att stanna. Körningen är slut när framhjulet står vid linje A.

Krypkörning
Bild 2. Krypkörning


Hastigheten ska regleras med kopplingen, så kallad krypkörning. Om du har en automatväxlad motorcykel som saknar kopplingshandtag, får du reglera hastigheten på annat sätt, men då markeras det med villkorskod på körkortet (kod 78). Du får då enbart behörighet att köra automatväxlade motorcyklar.

Manöverprovets högfartsdel

Manöverprovets högfartsdel ska utföras enligt bild 3. Du ska göra en undanmanöver i den här delen.

Högfartskörning
Bild 3. Högfartskörning

Förarprövaren ska före provet avgöra om du ska göra undanmanövern åt vänster eller höger. Provet ska utföras på belagd yta och med 30 cm höga koner. Avstånd mellan koner beräknas från kontopp till kontopp.

Provet inleds med att du tar ansats och i en hastighet av minst 50 km/tim genomför undanmanövern och kör vidare med bibehållet tempo genom serpentinbanan. Om underlaget är vått, får förarprövaren medge att du håller lägre hastighet vid undanmanövern.

Du ska växla tempo i slutet av banan och vända runt sista konen. Efter vändningen ska du accelerera till cirka 50 km/tim så snart som möjligt, samtidigt som du utför serpentinkörning.

Sist gör du en effektiv och kontrollerad inbromsning från cirka 50 km/tim till stillastående genom att använda både fram- och bakbroms. Du ska börja bromsa in vid konerna för undanmanövern.

Manöverprovets bromsdel

Manöverprovet ska avslutas med effektiv och kontrollerad inbromsning från hastigheterna 70 km/h och 90 km/h till stillastående med användning av både fram- och bakhjulsbroms. Här kontrolleras din förmåga att

  • använda rätt körställning
  • använda rätt bromsteknik
  • stanna motorcykeln så snabbt som möjligt.

Du ska börja inbromsningen vid en på förhand bestämd plats. Provet ska utföras på belagd yta.

Om du misslyckas på manöverprovet kan du i anslutning till det få tillfälle att utföra provet, eller delar av provet, ytterligare en gång.