Riskutbildning Del 1 och del 2

Mot bakgrund av den oroväckande olycksutvecklingen har vi på Ikus Trafikskola valt att erbjuda riskutbildning för MC, framtagen av MC förare för MC förare.

Vi kan erbjuda en högkvalitativ riskutbildning för MC som är kvalitetssäkrad med högt betyg genom tillsyn av Transportstyrelsen.

Riskutbildning del 1

Riskutbildning del 1 är teoretisk och pågår under 3 ½ timme. Den innefattar risker speciellt utformade för MC förare som till exempel olika väglag, däck, bromsar, skyddsutrustning med mera. Vi tar också upp ämnen så som alkohol, trötthet och droger i trafiken samt vikten av att se och synas.

OBS! Medtag legitimation till riskutbildningen! Det gör du hos oss på Ikus trafikskola 

Riskutbildning del 2

Riskutbildning del 2 är den sista och den är praktisk. Utbildningen pågår i ungefär 5 timmar och anknyter till teoretiska ämnen från Riskutbildning del 1. Du får också prova på hårda inbromsningar och undanmanöver.

Del 2 av riskutbildningen ska ske på slutet av din utbildning. Detta på grund av att det ställs höga krav på dig som MC-förare när det gäller manövrering av motorcykeln, kurvteknik samt bedömning av olika trafiksituationer. Är dina kunskaper inte tillräckliga riskerar du att bli underkänd. Du måste då genomföra utbildningen på nytt. Vid avbruten utbildning är avgiften förverkad. Det kommer du göra på Gillinge

OBS! Medtag legitimation till riskutbildningen!


Syftet

Målet med riskutbildningen är ett ökat medvetande hos MC föraren och därmed färre MC olyckor.


Anmälan till riskutbildning

Anmälan till riskutbildning del 1 och 2 kan göras via vår receptionist, antingen via telefon eller mail. Utbildningen skall vara betald senast en vecka i förväg.

Vid förhinder kan avbokning ske senast 48 timmar innan kursstart. Vid sen avbokning eller om du uteblir debiteras fullt pris. Vid sen avbokning på grund av sjukdom skall läkarintyg kunna uppvisas. Avbokning sker ej via mail, enbart via telefon!

Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation till kursen!

Välkommen!