Riskutbildning Del 1 och Del 2

Vi inbjuder till riskutbildning (del 1) i vår teorilokal på trafikskolan. Pris 750:-/deltagare.

Du kan även boka Riskutbildning del 2 (halkbana) via oss, vi har utbildad personal och fasta platser på Gillinge. Med våra egna lärare. Alla våra lärare är Risk 2 utbildare så vi följer med er till Halkbana / Gillinge

Kursen omfattar 180 min  exkl. raster.
Föranmälan  är obligatoriskt samt bindande. Betalning sker på plats.

Tider finns på hemsidan uppdateras dagligen.   Anmälan kan du göra via hemsida eller ringa och betalning sker i samband med anmällan.

Bokningen är bindande till bokat kursdatum från och med en vecka innan kursen, ingen återbetalning sker vid avbokning eller sen ankomst. 

Observera att ej inbetald kursavgift inte betyder att kursen är avbokad men du riskerar att förlora din kursplats om du inte hör av dig om du missat betaldatum!

 Var här minst 10 minuter innan kursstart. Observera att vi enligt Trafikverkets regler ej får rapportera utbildning till deltagare som kommit för sent, gått tidigare eller avvikit under kursdagens gång på annat sätt, detta gäller oavsett hur mycket/litet tid det handlar om. Rapportering av genomförd utbildning görs endast till de deltagare som haft närvaro vid hela kursen.

Samtliga deltagare måste kunna uppvisa legitimation (godkänd legitimation är svenskt id-kort, svenskt pass & svenskt körkort som ej gått ut, förarbevis för Moped är EJ en giltig legitimation).

Varmt välkommen!

För att göra anmälan klicka här. Bekräftelse får ni via mail eller per telefon.

Allmän kursinformation
Från den 1 april 2009 har den obligatoriska riskutbildningen utökats med en ny del, Riskutbildning del 1, som omfattar risker med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Riskutbildning del 1 kan genomföras i början av utbildningen för körkortsbehörighet B (personbil) och är sedan giltig i 5 år.

Mål
Du som elev ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Mer information om riskutbildning  del 2 kan du se på Gillinge