Har gående företräde på en parkering?

Har gående företräde på en parkering?
22
feb

Har gående företräde på en parkering?

Mensur read time

På en parkeringsplats är det oftast trånga ytor, många fordon och mycket människor. Det finns en rad olika situationer som kan uppstå som kan leda till olyckor. Det är därför viktigt att veta vilka regler som gäller på en parkeringsplats för att minimera missförstånd och eventuella olyckor. I denna text kommer vi kolla närmare på vad som gäller för gående trafik på en parkeringsplats. Har gående företräde på en parkeringsplats? Vilka regler gäller för fordon och gående på en parkeringsplats?  På en parkeringsplats med många fordon i rörelse kan det vara svårt att avgöra vem som har företräde. Det är därför viktigt att veta om att högerregeln gäller på alla parkeringsplatser. Det är denna regel som styr vilket fordon som har företräde och vilket som ska lämna företräde.  När det kommer till gående trafik finns det ingen skriven regel gällande detta. Det är dock alltid du som kör ett fordon som har väjningsplikt för gående trafikanter på en parkeringsplats. Samtidigt som gående ska försöka röra sig på parkeringsplatsen så smidigt som möjligt och inte blockera bilar från att köra in eller ut. Uppstår det en situation då en gående går ut framför fordonet på en parkeringsplats är det du som förare som ska stanna och släppa förbi. Här gäller det att man är uppmärksam och håller en god uppsikt. Trots att gående inte bör gå ut i vägen så kan du som förare inte ta detta för givet. Det gäller att vara fokuserad och ha koll på vad som händer framför, bakom och runtomkring fordonet. Vad gäller när man lämnar parkeringsplatsen? Det som är viktigt att komma ihåg är att högerregeln upphör när du lämnar parkeringsplatsen och utfartsregeln börjar gälla. Detta betyder att du som lämnar parkeringen ska lämna företräde åt alla andra fordon, både från höger och vänster. Utfartsregeln inkluderar även väjningsplikt åt gående och cyklister. Kör med ansvar! Som i alla trafiksituationer är det oerhört viktigt att köra med ansvar och inte ta några onödiga risker. På en parkeringsplats finns det mycket att ta hänsyn till och det gäller att vara uppmärksam.

Recent posts

Mercedes

Har gående företräde på en parkering?

Mensur

På en parkeringsplats är det oftast trånga ytor, många fordon och mycket människor. Det finns en rad olika situationer som kan uppstå som kan leda till olyckor. Det är därför viktigt att veta vilka regler som gäller på en parkeringsplats för att minimera missförstånd och eventuella olyckor. I denna text kommer vi kolla närmare på vad som gäller för gående trafik på en parkeringsplats. Har gående företräde på en parkeringsplats? Vilka regler gäller för fordon och gående på en parkeringsplats?  På en parkeringsplats med många fordon i rörelse kan det vara svårt att avgöra vem som har företräde. Det är därför viktigt att veta om att högerregeln gäller på alla parkeringsplatser. Det är denna regel som styr vilket fordon som har företräde och vilket som ska lämna företräde.  När det kommer till gående trafik finns det ingen skriven regel gällande detta. Det är dock alltid du som kör ett fordon som har väjningsplikt för gående trafikanter på en parkeringsplats. Samtidigt som gående ska försöka röra sig på parkeringsplatsen så smidigt som möjligt och inte blockera bilar från att köra in eller ut. Uppstår det en situation då en gående går ut framför fordonet på en parkeringsplats är det du som förare som ska stanna och släppa förbi. Här gäller det att man är uppmärksam och håller en god uppsikt. Trots att gående inte bör gå ut i vägen så kan du som förare inte ta detta för givet. Det gäller att vara fokuserad och ha koll på vad som händer framför, bakom och runtomkring fordonet. Vad gäller när man lämnar parkeringsplatsen? Det som är viktigt att komma ihåg är att högerregeln upphör när du lämnar parkeringsplatsen och utfartsregeln börjar gälla. Detta betyder att du som lämnar parkeringen ska lämna företräde åt alla andra fordon, både från höger och vänster. Utfartsregeln inkluderar även väjningsplikt åt gående och cyklister. Kör med ansvar! Som i alla trafiksituationer är det oerhört viktigt att köra med ansvar och inte ta några onödiga risker. På en parkeringsplats finns det mycket att ta hänsyn till och det gäller att vara uppmärksam.

Läs mer