Parkera på landsväg – vad gäller?

Parkera på landsväg – vad gäller?
01
jan

Parkera på landsväg – vad gäller?

Mensur read time

I trafiken kan det dyka upp oväntade situationer som gör att du måste stanna eller parkera bilen. På en landsväg får man parkera men det finns regler som är viktiga att förhålla sig till. I denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vad som gäller ifall du blir tvungen att parkera på en landsväg. Oavsett situation i trafiken är det a och o att köra med ansvar och hänsyn. Tar alla detta ansvar kommer missförstånd och olyckor minska. Ta aldrig några risker i trafiken utan gå på det säkra före det osäkra. Något som är särskilt viktigt på landsvägar, där hastigheterna oftast är höga. Får man parkera på en landsväg? Ja, det är lagligt att parkera på en landsväg. Det är dock oerhört viktigt att känna till vilka regler som gäller och följa dessa till punkt och pricka. Det förekommer höga hastigheter på en landsväg och då ökar automatiskt riken för olyckor. Vilka regler gäller vid parkering på landsväg?  Det finns två huvudregler som man som förare alltid ska tänka på vid parkering på landsväg. Det är att man inte får parkera så att: - Fara uppstår - Man hindrar eller stör trafik runtomkring Dessa två punkter gäller alltid vid alla typer av parkeringar och är viktiga att ta hänsyn till. På en huvudled råder det parkeringsförbud. Landsvägar är oftast huvudleder och det som gäller här är att man endast får parkera vid speciella parkeringsfickor. Man får som regel bara parkera på höger sida i bilens färdriktning. I största möjliga mån ska bilen parkeras utanför körbanan. Skulle man behöva parkera bilen när det är dålig sikt, såsom på natten eller i gryningen, måste man som förare tända parkeringsljusen på bilen. Parkeringsförbud På platser där det råder parkeringsförbud får man aldrig parkera bilen. Det är dock lagligt att stanna bilen och låta någon hoppa av eller stanna och lasta på eller av gods. Man får alltid stanna bilen om det exempelvis har skett en trafikolycka eller för att undvika fara. Nedan kommer några situationer då det är förbjudet att parkera: - Närmare än 30 meter från en järnvägskorsning - På en huvudled - Intill en busshållplats - På en gågata - På ett sådant sätt att fordonet hindrar annan trafik - På ett sådant sätt att fordonet utgör en fara för resterande trafik Ta kloka beslut  Det är alltid viktigt att ta mogna och kloka beslut i trafiken. Trots att man får parkera, enligt reglerna, på ett ställe så är det inte alltid det passar. Det gäller att se till varje enskild situation och därefter ta ett beslut.